235 แสนสุขใจที่เชื่อพระเยซู

Hymns January 21, 2024

235 แสนสุขใจที่เชื่อพระเยซู
Tis So Sweet to Trust in Jesus

 

Font
Transpose

 

Verse 1
 
1.  
F 
แสนสุขใจที่
Bb 
เชื่อพระเยซู 
 
 
F 
คือรักษาคำของ
G 
พระ
C 
องค์
F 
และไว้ใจใน
Bb 
คำสัญญานั้น 
 
 
F 
ที่ท่าน
Bb 
กล่าวไว้แล้ว
C 
มั่น
F 
คง

 

Chorus
 
* โอพระเยซู
C 
ใจข้าฯเชื่อแท้ 
 
 
F 
ข้าฯได้ตรองเสร็จแล้ว
G 
ใคร่
C 
ครวญ
F 
โอพระเยซู
Bb 
ผู้ช่วยประเสริฐ 
 
 
F 
โปรดประ
Bb 
ทานความสุข
C 
ตาม
F 
ควร

 

Verse 2
 
2.  
F 
แสนปรีดาที่
Bb 
เชื่อพระเยซู 
 
 
F 
คือต้องเชื่อในโล
G 
หิต
C 
ไถ่
F 
ชำระใจใน
Bb 
โลหิตพระองค์ 
 
 
F 
ความบาป
Bb 
ผิดจะหมด
C 
สิ้น
F 
ไป 
 
(*)

 

Chorus
 
* โอพระเยซู
C 
ใจข้าฯเชื่อแท้ 
 
 
F 
ข้าฯได้ตรองเสร็จแล้ว
G 
ใคร่
C 
ครวญ
F 
โอพระเยซู
Bb 
ผู้ช่วยประเสริฐ 
 
 
F 
โปรดประ
Bb 
ทานความสุข
C 
ตาม
F 
ควร

 

Verse 3
 
3.  
F 
แสนหรรษาเมื่อ
Bb 
เชื่อพระเยซู 
 
 
F 
คือต้องทิ้งบาปโทษ
G 
หมด
C 
ไป
F 
แล้วรับเอาชี
Bb 
วิตของประทาน 
 
 
F 
จึงสำ
Bb 
ราญเป็นสุข
C 
ชื่น
F 
ใจ 
 
(*)

 

Chorus
 
* โอพระเยซู
C 
ใจข้าฯเชื่อแท้ 
 
 
F 
ข้าฯได้ตรองเสร็จแล้ว
G 
ใคร่
C 
ครวญ
F 
โอพระเยซู
Bb 
ผู้ช่วยประเสริฐ 
 
 
F 
โปรดประ
Bb 
ทานความสุข
C 
ตาม
F 
ควร

 

Verse 4
 
4.  
F 
ข้าฯยินดีวาง
Bb 
ใจพึ่งพระนั้น 
 
 
F 
พระผู้ช่วยประเสริฐ
G 
เหลือ
C 
หลาย
F 
เชื่อว่าท่านจะ
Bb 
อยู่ด้วยแม่นมั่น 
 
 
F 
และจะ
Bb 
อยู่ด้วยจน
C 
สุด
F 
ปลาย 
 
(*)

 

Chorus
 
* โอพระเยซู
C 
ใจข้าฯเชื่อแท้ 
 
 
F 
ข้าฯได้ตรองเสร็จแล้ว
G 
ใคร่
C 
ครวญ
F 
โอพระเยซู
Bb 
ผู้ช่วยประเสริฐ 
 
 
F 
โปรดประ
Bb 
ทานความสุข
C 
ตาม
F 
ควร

 


These known chords are used in this song.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *