บทเรียนวิถีแห่งชีวิต

ขุมทรัพย์สุขภาพ

การเรียนรู้หลักสุขภาพตามแนวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง

บริหารชีวิตอย่างฉลาด

ค้นพบตัวตนที่แท้จริง ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนในชีวิต พร้อมคำแนะนำในการบริหารชีวิต ด้วยวิธีการที่คุณสามารทำได้ด้วยตนเอง