037 อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่

Hymns January 21, 2024

037 อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่
111 It Took a Miracle

 

Font
Transpose

 

Verse 1
 
1.พระ
C 
บิดาของฉัน
G 
นั้นทรงฤทธิ์ทรงศักดิ์สิทธิ์และยิ่ง
C 
ใหญ่
 
ท่าน
Am 
สามารถรู้ได้
Dm 
ในจิตใจ 
 
เพราะ
F 
เขียนไว้ในน
G 
ภา

 

Chorus
 
* พระองค์ทรง
C 
ทำอัศจรรย์ที่สร้าง
Dm 
สรรโล
G 
กา
 
และดวงดาราไว้เป็นหมวดหมู่อยู่
F 
ในน
C 
ภา
 
เมื่อพระองค์
Am 
ทรงชำ
Dm 
ระและช่วย
G 
วิญญาณ
Am 
ข้าฯ
 
นับว่าเป็น
Dm 
พระคุณความรัก
G 
อัศ
C 
จรรย์

 

Verse 2
 
2.ส
C 
ง่าราศีของ
G 
ท่านนั้นไซร้เห็นได้แต่ไม่กระ
C 
จ่าง
 
ถ้า
Am 
จะเข้าใจสิ่ง
Dm 
ที่ทรงสร้างทุก
F 
อย่างต้องใช้เว
G 
ลา

 

Chorus
 
* พระองค์ทรง
C 
ทำอัศจรรย์ที่สร้าง
Dm 
สรรโล
G 
กา
 
และดวงดาราไว้เป็นหมวดหมู่อยู่
F 
ในน
C 
ภา
 
เมื่อพระองค์
Am 
ทรงชำ
Dm 
ระและช่วย
G 
วิญญาณ
Am 
ข้าฯ
 
นับว่าเป็น
Dm 
พระคุณความรัก
G 
อัศ
C 
จรรย์

 

Verse 3
 
3.พระ
C 
คัมภีร์มีกล่าว
G 
ถึงฤทธาปัญญาของพระองค์
C 
ท่าน
 
ทั้ง
Am 
ปักสามาลา
Dm 
เป็นพยานกล่าว
F 
ขานบอกปวงประ
G 
ชา

 

Chorus
 
* พระองค์ทรง
C 
ทำอัศจรรย์ที่สร้าง
Dm 
สรรโล
G 
กา
 
และดวงดาราไว้เป็นหมวดหมู่อยู่
F 
ในน
C 
ภา
 
เมื่อพระองค์
Am 
ทรงชำ
Dm 
ระและช่วย
G 
วิญญาณ
Am 
ข้าฯ
 
นับว่าเป็น
Dm 
พระคุณความรัก
G 
อัศ
C 
จรรย์

 


These known chords are used in this song.


*ถ้าต้องการเล่นเสียงเดียวกับดนตรีใส่คาโป้ที่บาร์ 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *